Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Dlaczego Leonarda da Vinci można nazwać najwszechstronniejszym człowiekiem swoich czasów?

Leonardo da Vinci urodził się 15 kwietnia 1452 roku w miejscowości Vinci koło Florencji. Był nieślubnym dzieckiem. Jego ojcem był Ser Piero da Vinci, a matką wiejska dziewc [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:34 , Wyświetleń: 40615 , Ocena: 11099, Głosów: 5, Autor: elkakida

Dlaczego treny Kochanowskiego to nie tylko dramat człowieka lecz także artysty - filozofa ?

Przed opisaniem kryzysu światopoglądowego Jana Kochanowskiego widocznym w trenach , przedstawię filozofię i idee , którym poeta do czasu śmierci córki był wierny . Jego spo [...]

Dodano: 2008-03-19 15:40:50 , Wyświetleń: 110871 , Ocena: 7361.61, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

"Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie" - jakie prawdy zawarte w pieśniach Kochanowskiego uważasz za ważne dla współczesnego człowieka?

Kochanowski poświęca swe utwory głównie postawie życiowej filozofii przez siebie wypracowanej, łączącej elementy filozofii antycznej i jemu współczesnych. Utwory literack [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:47 , Wyświetleń: 100583 , Ocena: 5085.1, Głosów: 29, Autor: tom

Krytyka posłów w "Odprawie posłów greckich" J. Kochanowskiego.

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jest nie tylko stylizacją tragedii antycznej; zawiera także krytykę polskiego ustroju. Uważny czytelnik zauważy, ze [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:11 , Wyświetleń: 16501 , Ocena: 4726.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Różne spojrzenia na wieś polską w XVI w. Dlaczego ziemiański styl życia stał się wówczas atrakcyjny?

Ziemiański styl atrakcyjny, bo moda z antyku (Horacy ceni odpoczynek na łonie natury, w odpowiednim towarzystwie i oczywiście z winem); Polska była wtedy spichlerzem Europy, ta [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:42 , Wyświetleń: 33550 , Ocena: 4702.36, Głosów: 10, Autor: agacjo

Dlaczego nastąpił kryzys małżeństwa Makbetów? (1)

"Wielu mniema i głosi, że miłołść odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zmienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne" napisał Bocaccio w "Dekameronie" i myślę, [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:26 , Wyświetleń: 32695 , Ocena: 3739.57, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

Dlaczego mówimy że poezja Kochanowskiego jest uniwersalna.

Jan Kochanowski to najwybitniejszy pisarz polski XVI w. Jego poezja jest uniwersalna i utwory tego poety czytam najchetniej.Kochanowski w swych utworach krytykował i ganił sz [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:11 , Wyświetleń: 36236 , Ocena: 3661.88, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Dlaczego nastąpił kryzys małżeństwa Makbetów? (2)

"Wielu mniema i głosi, że miłołść odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zmienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne" napisał Bocaccio w "Dekameronie" i myślę, [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:24 , Wyświetleń: 30686 , Ocena: 3469.5, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

Dlaczego "człowiek poczciwy" może być określony jako postać epoki renesansu?

Ideał stworzony przez Reja w żywocie; pokazuje, jak należy wychować nasz ideał, nauczyć go moralności, ogłady towarzyskiej (np. przy pomocy wyjazdu zagranicznego, pobytu na [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:45 , Wyświetleń: 55464 , Ocena: 3441.46, Głosów: 27, Autor: agacjo

Dlaczego epokę renesansu nazywano złotym wiekiem kultury polskiej

Wiek 16 w Polsce to okres wspaniałego rozkwitu kultury i piśmiennictwa.U potomnych zyskał on miano złotego wieku,to metaforyczne określenie odwołuje się do tradycji antyczny [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:17 , Wyświetleń: 44589 , Ocena: 3415.77, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Dlaczego mówimy że "Treny" to nie tylko dramat człowieka lecz takze artysty - filozofa?

Autorem „Trenów” jest Jan Kochanowski. Poeta urodził się w 1530 roku w Scynie. Studiował na uniwersytecie królewieckim. Później kontynuował naukę we Włoszech, [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:49 , Wyświetleń: 33798 , Ocena: 3126.94, Głosów: 16, Autor: majka100100

Różne oblicza wsi polskiej w literaturze renesansu

Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym „złotym wieku” i [...]

Dodano: 2009-01-06 18:42:54 , Wyświetleń: 13982 , Ocena: 2121, Głosów: 10, Autor: majka100100

Różne oblicza miłości w literaturze staropolskiej

Miłość to słowo, które od początku istnienia sztuki jest inspiracją dla twórców. Artyści zastanawiają się jak ukazać to uczucie w swoich dziełach, wypowiedzieć, zobr [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:14 , Wyświetleń: 15193 , Ocena: 1622.94, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Filozofia renesansu. (2)

Antropocentryzm (człowiek ośrodkiem myśli), życie ziemskie w centrum zainteresowania.Reformacja: nowe odłamy religijne nie uznające władzy papieża.Rozwój języków [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:14 , Wyświetleń: 3958 , Ocena: 1400, Głosów: 0, Autor: elkakida

Dlaczego miłość Romea i Julii inspirowała i inspiruje do dziś cały świat?

"Romeo i Julia" - jedna z najsłynniejszych tragedii nowożytnych, napisana przez dramatugra wszechczasów - Wiliama Szekspira, do dziś inspiruje tworców, zwłaszcza filmowych. C [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:22 , Wyświetleń: 42644 , Ocena: 1380.4, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Co powoduje, że dramaty Williama Szekspira są nadal chętnie wystawiane w teatrach?

Każdy pisarz, malarz, muzyk, artysta tworząc swoje dzieło pragnie zawrzeć w nim pewne przesłanie, jakąś wartość, czasami przestrogę, czasami radę, mądrość. Każdy z n [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:02 , Wyświetleń: 1354 , Ocena: 1372, Głosów: 0, Autor: Mafej

Krytyka społeczna w renesansie. Dlaczego w tej epoce rozwija się nurt krytyczny?

- przeżycie się idei średniowiecznych, krytyka ich, wykazanie ich słabych punktów, dewaluacja idei i ich wypaczanie (odpusty); zmiana punktu widzenia wynikająca z rosnącego [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:44 , Wyświetleń: 33810 , Ocena: 1326.39, Głosów: 40, Autor: agacjo

Interpretacja pieśni II z ks. I Jana Kochanowskiego w formie apelu.

Szanowni zgromadzeni.Na tym spotkaniu chciałbym porozmawiać o słynnym poecie, jakim był Jan Kochanowski. Jego twórczość była naprawdę imponująca i wyrastała ponad ho [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:20 , Wyświetleń: 1393 , Ocena: 1231, Głosów: 0, Autor: Mafej

Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 r. Powszechnie uznany za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny aż do czasów Mickiewicza i Słowackie-go , cieszył si [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:42 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 1165, Głosów: 0, Autor: Mafej

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków wciąż inspiruje artystów z różnych dziedzin sztuki?

I. Teza.Obfitość dokonań artystycznych związanych z legendą Romea i Julii. Różnorodność przyczyn niezwykłej żywotności historii kochanków. II. Argumenty.1. [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:15 , Wyświetleń: 38364 , Ocena: 1107.04, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Harmonia czy dysharmonia renesansu. (na podstawie twórczości J. Kochanowskiegi i M. S. Szarzyńskiego)

Renesans jako nurt w sztuce odwoływał się i czerpał motywy, style i poglądy z antku. Jak można się łatwo domyślić, harmonia jest niejako wpisana w charakter prądu oparte [...]

Dodano: 2009-03-18 11:08:03 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 1069, Głosów: 0, Autor: elkakida

Marcin Luter

Luter Marcin, Martin Luther (1483-1546), duchowny, niemiecki reformator Kościoła zachodniego. Od 1497 znajdował się pod wpływem Braci Wspólnego Życia, ruchu odnowy w [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:40 , Wyświetleń: 3535 , Ocena: 1040, Głosów: 0, Autor: elkakida

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Renesans

RenesansEpoka ta swe początki miała we Włoszech w XIV w. W innych krajach (na północy) zaczęła się pod koniec wieku XV. Jej kres to początek XVI stulecia we Włoszech [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:58 , Wyświetleń: 1105 , Ocena: 945, Głosów: 0, Autor: elkakida

Różne ujęcia wsi w wybranych utworach literatury renesansowej.

Piękne , zielone łąki i pola ciągnące się w nieskończoność na tle lazurowego nieba. Promienie słońca zaglądają leniwie przez szpary w okiennicach ...W oddali s [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:08 , Wyświetleń: 12804 , Ocena: 874.96, Głosów: 24, Autor: ew.la

Koncepcja życia szczęśliwego według Jana Kochanowskiego

Wzorce osobowe renesansu Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowieko [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:54 , Wyświetleń: 1406 , Ocena: 400.67, Głosów: 2, Autor: Mafej

"...Ludzkie przygody, ludzkie noś..." walka z rozpacza w świetle trenów Jana Kochanowskiego.

Tren - wiersz żałobny, lament, żal, epitafium, to ważny gatunek liryczny wywodzący się z poezji żałobnej antycznej Grecji.Pisano je już w starożytności, ale poeci n [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:32 , Wyświetleń: 1228 , Ocena: 366.33, Głosów: 2, Autor: Mafej

Najwięksi poeci polskiego Renesansu

Największy poeta polskiego Renesansu, Jan Kochanowski, przedstawił ideał życia. Tym ideałem jest spokojne życie na wsi. Swoboda jest ceniona ponad wszystko. Nie dba się o sk [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:26 , Wyświetleń: 1623 , Ocena: 287.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Antropologia poetycka: kim jest człowiek w twórczości renesansu i baroku?

Żeby najpełniej określić, kim i jakim był człowiek w twórczości renesansu i baroku należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie jest człowiek. Niewątpliwie [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:32 , Wyświetleń: 1391 , Ocena: 275.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Renesansowy dyskurs o wielkości i małości człowieka. Omów temat na podstawie litertury renesansu.

Renesans był epoką wielkiego przewrotu umysłowego i kulturalnego, który nastąpił po okresie średniowiecza, wiekach tak zwanej „ciemnoty i zabobonu”. Odrodzenie b [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:03 , Wyświetleń: 1794 , Ocena: 248.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

Myślenia mityczne – bliskie czy obce współczesnemu człowiekowi?

W Starożytności myślenia mityczne odgrywały kluczową role. Stanowiły one składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe. Były niezwykle ważne gdyż [...]

Dodano: 2009-01-05 16:58:52 , Wyświetleń: 1147 , Ocena: 233.75, Głosów: 3, Autor: majka100100

Obraz stosunków międzyludzkich w poznanych bajkach I. Krasickiego.

Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:02 , Wyświetleń: 1665 , Ocena: 219.11, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego (2)

Jan Kochanowski , świadomy swego talentu i kultury literackiej , marzył również o stworzeniu epopei narodowej lub tragedii , gdyż ówczesna poetyka wysuwała właśnie te dwa [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:33 , Wyświetleń: 1691 , Ocena: 214.17, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Wizerunek zbolałego ojca i jego córki w „Trenach”. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Ból i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana Kochanowskiego. Z bólu tego powstał cykl utworów poświęconych zmarłej, zwany tr [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:23 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 204.17, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Powtórka z Renesansu - wyśmienicie zebrana, idealna na ściągę

RENESANS RAMYWlochyPoczątek: przełom XII i XIV w. Koniec: XVI w. Europa Początek: XV w. Koniec: XVI w.NAZWA EPOKIRenesans - Nazwę epoce dał pó [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:47 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 198.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Wybitne indywidualności epoki odrodzenia.

Wraz ze średniowiecznym teocentryzmem przeżyły się , tracąc swą atrakcyjną siłę , osobowe wzory wieków średnich - rycerze bez skazy , pełni wyrzeczeń święci i asceci [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:15 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 189, Głosów: 6, Autor: pawlukewa

Postawa Jana Kochanowskiego wobec życia, świata i Boga.

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie, studiował za granicą, znał języki obce. Nazywa się go ojcem literatury polskiej, ponieważ operował kunsztownym językiem i dbał o a [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:38 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 188.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Niccolo Machiavelli i jego "Ksiażę"

W mojej pracy zajm? si? osob? Niccolo Machiavellego, którego ?ycie przypad?o na okres radykalnych zmian, a by? mo?e tylko nowych trendów, jakie pojawi?y si? w licznych pa?stewkac [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:51 , Wyświetleń: 1225 , Ocena: 174.83, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Cechy dramatu Szekspira ( Odprawa posłów greckich ), przyczyny rozwoju renesansu, stoicyzm, Luteranizm, wzorce osobowe.

Cechy dramatu Szekspira : - zerwanie z zas. 3 jedności - wprowadzenie scen zbiorowych - podział na akty i sceny - bohater dynamiczny, zmieniający się , ukaz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:34 , Wyświetleń: 1534 , Ocena: 174.73, Głosów: 10, Autor: agacjo

"Romeo i Julia" - Czy taka miłośc zdarza się w dzisiejszych czasach - sąd nad dzisiejszą młodzieżą

Dramat pt.: "Romeo i Julia" został napisany w XVIw. Od tego czasu w życiu ludzi wiele się zmieniło. Zmiany te dotyczą zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Teraz młodzież [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:26 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 174.57, Głosów: 6, Autor: GOSIA288

Egzystująca w XXI wieku dusza Jana Kochanowskiego do Uczniów LO im. ... w ... o potrzebie rozumienia tego, czego poeta sam nie rozumie.

Drodzy Uczniowie!Wiecie, kim jestem. Nieraz pewnie czytaliście w podręcznikach rubryki zatytułowane: Co powinieneś wiedzieć o Kochanowskim, a obok przykładowe utwory; i p [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:28 , Wyświetleń: 1117 , Ocena: 173.83, Głosów: 5, Autor: elkakida

Renesansowa koncepcja człowieka i świata (renesansowy optymizm )a pesymistyczna wymowa wiersza pt. „Przedpowitanie” .Zbuduj rozprawkę porównując współczesną i renesansową wizję człowieka i świata .

Renesansowa koncepcja człowieka i świata a pesymistyczna wymowa wiersza autorstwa Urszuli Kozioł pt. ”Przedpowitanie” są do siebie podobne .Po okresie ciemnego [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:07 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 172.43, Głosów: 6, Autor: Mafej

Renesansowa koncepcja poety i poezji na podstawie metapoetyckich wątków w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego.

Przełom renesansowy, o którym mówić możemy mając na uwadze przemiany, jakie nastąpiły w literaturze europejskiej w XIV i XV wieku, przejawił się głównie w zdecydowanej [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:44 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 170.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Reformacja i kontrreformacja w Europie (2)

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominaj [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:36 , Wyświetleń: 1214 , Ocena: 162.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, czy siła niszcząca?

Władza – kto jej nie pragnie? Z pozoru przynosi same zaszczyty i dobra, może być też w nieodpowiednich rękach kluczem do zła. Władza to bardzo pojemne hasło, wyraża [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:34 , Wyświetleń: 1301 , Ocena: 159.86, Głosów: 6, Autor: majka100100

Jan Kochanowski (1)

Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiów i podróży oraz służ [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:02 , Wyświetleń: 5099 , Ocena: 147.33, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Dla inteligenta wychowanego na Żeromskim naturalne było, że poświęca się coś dla czegoś. Czy taka postawa jest też oczywista dla Twojego pokolenia?

Moim zdaniem taka postawa jest w dzisiejszych czasach obecna, ale nie u wszystkich ludzi, bo nie każdy chce z czegokolwiek rezygnować nawet dla najszczytniejszych celów. Aby zap [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:20 , Wyświetleń: 1009 , Ocena: 146.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Rozprawka na temat "Udowodnij, że Jan Kochanowski wyraża w swoich utworach najważniejsze hasła epoki Odrodzenia"

Jan Kochanowski był największym mpolskim artystą epoki renesansu.Początkowo tworzył jedynie po łacinie,ale sławę zyskał jako twórca piszący w języku polskim.Czy można [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:18 , Wyświetleń: 1369 , Ocena: 143.43, Głosów: 6, Autor: Mafej

Czy wizja człowieka i świata zawarta w utworach Jana Kochanowskiego mogłaby być aktualna i dziś?.

Jan Kochanowski jako wybitny Renesansowy poeta odnosił się do otaczającego go świata. Był pierwszym wielkim mistrzem słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. W jego twór [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:46 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 140.36, Głosów: 10, Autor: Michalk88

"Romeo i Julia" Szekspira - krótkie opracowanie.

1.Datowanie i źródło tragedii. Dokładna data powstania Romeo i Julii nie jest poświadczona żadnym dokumentem z epoki. Tekst nie zawiera niemal aktualnych aluzji, jedynie [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:35 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 139.63, Głosów: 7, Autor: GOSIA288

Leonardo Da Vinci i Michał Anioł jak renesansowi humaniści.

Nowe poglądy na świat i życie człowieka, które pojawiły się w Europie, zdobywały sobie w XV w. coraz więcej zwolenników . Znalazły one odbicie w literaturze. Wiele utwor [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:16 , Wyświetleń: 1143 , Ocena: 138.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?