Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, czy siła niszcząca?

Władza – kto jej nie pragnie? Z pozoru przynosi same zaszczyty i dobra, może być też w nieodpowiednich rękach kluczem do zła. Władza to bardzo pojemne hasło, wyraża [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:34 , Wyświetleń: 1301 , Ocena: 159.86, Głosów: 6, Autor: majka100100

Rozważ słuszność twierdzenia - każda epoka pozostawia po sobie trwały ślad w umysłach potomnych (renesans) - rozprawka.

Rozważmy słuszność twierdzenia, że każda epoka pozostawia trwały ślad w umysłach potomnych - na przykładzie renesansu.W czasie renesansu doszło do wielu dużych prze [...]

Dodano: 2008-12-19 23:48:03 , Wyświetleń: 1175 , Ocena: 23.94, Głosów: 32, Autor: majka100100

Najwięksi poeci polskiego Renesansu

Największy poeta polskiego Renesansu, Jan Kochanowski, przedstawił ideał życia. Tym ideałem jest spokojne życie na wsi. Swoboda jest ceniona ponad wszystko. Nie dba się o sk [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:26 , Wyświetleń: 1623 , Ocena: 287.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Renesans (streszczenia,pojecia)

Humanizm -(człowieczeństwo) dążenia do wszechstronnego rozwoju osobowości, badania własnych przeżyć poprzez poznanie kultury starożytnej i przejmowanie z niej wzorców po [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:27 , Wyświetleń: 1708 , Ocena: 70.62, Głosów: 20, Autor: majka100100

Charakterystyka Makbeta (2)

Makbet jako przykład lojalnego rycerza uchodził za wiernego wasala swego króla: „O zacny mężu, waleczny Makbecie!”- tak zwrócił się król do tytułowego bohater [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:38 , Wyświetleń: 4290 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Dziwny świat, niezwykli ludzie... Co decyduje o losach bohaterów dramatów W. Szekspira?

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie” – czytamy u Szekspira. Te słowa skłaniają nas do zastanowienia się nad pewnym problemem – skoro bowiem świat jes [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:40 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 29.6, Głosów: 39, Autor: majka100100

Jan Kochanowski (6)

Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku, zmarł w 1584 roku. Był uważany za największego poetę polskiego okresu Odrodzenia. Studiował na Akademii Krakowskiej, a także na un [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:40 , Wyświetleń: 1389 , Ocena: 38.64, Głosów: 35, Autor: majka100100

Jan Kochanowski – „niezwykłym i nie leda piórem opatrzony”, czy „jeden z wiela policzony”?

Od wieków panuje przekonanie, że Jan Kochanowski był poetą wybitnym, a nazywany jest nawet twórcą polskiej poezji narodowej. Jednak czy Kochanowski był naprawdę człowiekie [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:41 , Wyświetleń: 2679 , Ocena: 23.46, Głosów: 49, Autor: majka100100

Konspekt - Jak romantycy rozumieli miłość? Porównaj ich przekonania ze wzorami miłości, które pojawiły się w poprzednich epokach.

Uczuciem na miarę wielkich namiętności romantycznego bohatera była miłość. Równie jak on pełna sprzeczności, zmysłowa i idealna zarazem. Przemieniała człowieka i świa [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:42 , Wyświetleń: 1760 , Ocena: 15.67, Głosów: 63, Autor: majka100100

„Fraszki” zwierciadłem życia renesansowego humanisty

W epoce Renesansu został wprowadzony nowy gatunek literacki zwany fraszką. Został on zaczerpnięty przez wybitnego polskiego pisarza, humanistę - Jana Kochanowskiego z włoskie [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:41 , Wyświetleń: 1725 , Ocena: 105.89, Głosów: 17, Autor: majka100100

Pieśń XIX ? interpretacja

Jan Kochanowski jest bez wątpienia największym polskim twórcą epoki renesansu. Był, w przeciwieństwie do Mikołaja Reja, wszechstronnie wykształcony. Wiedzę swą zdobywał [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:42 , Wyświetleń: 1470 , Ocena: 51.07, Głosów: 26, Autor: majka100100

Renesansowy charakter twórczości Mikołaja Reja

Renesans jest poszukiwaniem świeżości i czasem fascynacji nowością. Po średniowieczu, okresie narzuconych kanonów oraz wyidealizowanych wzorów, człowiek nagle skupił się [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:44 , Wyświetleń: 1550 , Ocena: 95.81, Głosów: 15, Autor: majka100100

treny-wyraz rozpaczy

Cóż może być straszniejszego od straty ukochanej, najbliższej osoby? Zapewne nic, a wiedzieć o tym dokładnie mogą jedynie dotknięci owym nieszczęściem. Każdy stara się [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:45 , Wyświetleń: 1290 , Ocena: 35.65, Głosów: 30, Autor: majka100100

Czy miłość jest najtrwalszym i najczęstszym z poetyckich tematów? Porównaj sonety Petrarki do współczesnych erotyków.

Miłość jest najtrwalszym i najczęstszym z poetyckich tematów. Sonety Petrarki nie brzmią archaicznie, wręcz przeciwnie - motywy te pojawiają się we współczesnych erotyka [...]

Dodano: 2009-01-05 16:58:51 , Wyświetleń: 1190 , Ocena: 70.94, Głosów: 15, Autor: majka100100

Myślenia mityczne – bliskie czy obce współczesnemu człowiekowi?

W Starożytności myślenia mityczne odgrywały kluczową role. Stanowiły one składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe. Były niezwykle ważne gdyż [...]

Dodano: 2009-01-05 16:58:52 , Wyświetleń: 1147 , Ocena: 233.75, Głosów: 3, Autor: majka100100

Pieśń IX Jana Kochanowskiego. Imitacja czy innowacja?

Uważam, że "Pieśń IX" Jana Kochanowskiego, choć tak bardzo wartościowa dla kultury naszego kraju, jest imitacją utworu Horacego - "Tyrrhena regum progenies, tibi".Jan z [...]

Dodano: 2009-01-05 16:58:54 , Wyświetleń: 1438 , Ocena: 52, Głosów: 21, Autor: majka100100

Opracowanie Epoki

Ad1.Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:56 , Wyświetleń: 1399 , Ocena: 30.31, Głosów: 35, Autor: majka100100

Pieśni Kochanowskiego

Jan Kochanowski – pieśni wybranePieśń ix „”chcemy sobie być radzi?...” księgi pierwszeW tej biesiadnej pieśni poeta nawołuje za Epikurem do w [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:57 , Wyświetleń: 1661 , Ocena: 92.25, Głosów: 15, Autor: majka100100

Ewolucja moralnosci Makbeta

NA PODSTAWIE ANALIZY PODANYCH FRAGMENTÓW Z AKTU I i V „MAKBETA” W. SZEKSPIRA ORAZ W KONTEKŚCIE CAŁEGU UTWORU PRZEDSTAW PROCES DEGRADACJI MORALNEJ TYTUŁOWEGO BOHATER [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:45 , Wyświetleń: 1732 , Ocena: 39.63, Głosów: 26, Autor: majka100100

Makbet – winny czy nie winny?

Na wstępie mojego przemówienia, chciałabym przedstawić wam osobę Makbeta.Makbet jest głównym oraz tytułowym bohaterem dramatu Shakespeare’a. Jest wodzem wojsk szk [...]

Dodano: 2009-01-06 18:13:08 , Wyświetleń: 1389 , Ocena: 45, Głosów: 20, Autor: majka100100

Różne oblicza wsi polskiej w literaturze renesansu

Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym „złotym wieku” i [...]

Dodano: 2009-01-06 18:42:54 , Wyświetleń: 13982 , Ocena: 2121, Głosów: 10, Autor: majka100100

Świat przeżyć w trenach

Główną przyczyną napisania przez Jana Kochanowskiego cyklu "XIX Trenów" była śmierć jego najmłodszej i najukochańszej córeczki Urszulki.Treny te,przedstawiają obraz ojc [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:54 , Wyświetleń: 1270 , Ocena: 80.38, Głosów: 12, Autor: elkakida

Czy Lady Makbet wzbudza litość i trwogę?

Lady Makbet jest bohaterką dramatu Williama Szekspira, pt: „Makbet”. Jest ona małżonką tytułowego bohatera. Gdy dowiaduje się o przepowiedni, jaką usłyszał jej [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:58 , Wyświetleń: 1181 , Ocena: 49.86, Głosów: 20, Autor: elkakida

Czy utwory Jana Kochanowskiego mają wartość dla współczesnego czytelnika?

Jan Kochanowski uważany jest za największego poetę polskiego renesansu. Chyba każdy wie, iż to właśnie on pisał "Fraszki" i "Pieśni", że to spod jego pióra wyszedł zbi [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:28 , Wyświetleń: 1361 , Ocena: 47.08, Głosów: 23, Autor: elkakida

Egzystująca w XXI wieku dusza Jana Kochanowskiego do Uczniów LO im. ... w ... o potrzebie rozumienia tego, czego poeta sam nie rozumie.

Drodzy Uczniowie!Wiecie, kim jestem. Nieraz pewnie czytaliście w podręcznikach rubryki zatytułowane: Co powinieneś wiedzieć o Kochanowskim, a obok przykładowe utwory; i p [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:28 , Wyświetleń: 1117 , Ocena: 173.83, Głosów: 5, Autor: elkakida

Renesans - opis

Renesans - Odrodzenie ideałów antyku. Harmonia i umiar, antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowań), humanizm, reformacja (rozbicie uniwersalizmu jednej religii w Europi [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:29 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 65.25, Głosów: 15, Autor: elkakida

Kim jest dla mnie Don Kichot

Don Kichot jest dla mnie idealistą- marzycielem, który wie co chce osiągnąć. Nie podaje się, lecz na przekór wszystkim i wszystkiemu idzie dalej pod wiatr. Nie boi się sprz [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:35 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 33, Głosów: 35, Autor: elkakida

Światopogląd Jana Sępa Sarzyńskiego na tle światopoglądu Jana Kochanowskiego

Rzecz Czarnoleska ? przepływa, otacza nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziewm...? Tak oto pisze o poezji Kochanowskieg [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:16 , Wyświetleń: 1222 , Ocena: 124.88, Głosów: 7, Autor: elkakida

Treny Kochanowskiego wyrazem przezyc i przemyslen poety i ojca po smierci dziecka

Przyczyną napisania "Trenów" była śmierć najmłodszej córki Kochanowskiego, Urszulki, dziecka bardzo uzdolnionego, niejednokrotnie nazywanego przez ojca słowiańską Safoną [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:21 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 79.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Dramat, tragedia, początki teatru ...

1. Budowa tragedii antycznej.1. Zasada trzech jedności:a) czasu - akcja rozgrywa się w czasie jednej doby (między wschodem i zachodem słońca)b) miejsca - akcja [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:27 , Wyświetleń: 1515 , Ocena: 76.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

Sielanka - wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica (3)

Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskona [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:28 , Wyświetleń: 1283 , Ocena: 55.81, Głosów: 20, Autor: elkakida

Michał Anioł - Pieta

W ciągu wielu wieków powstała ogromna ilość dzieł sztuki. Część jest dziełami opartymi o teksty biblii i Pisma Świętego. Wybrałam rzeźbę Michała Anioła i opisałam [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:20 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 34.68, Głosów: 40, Autor: elkakida

Renesansowy wzorzec obywatela-patrioty w poznanych utworach

W renesansowej Polsce poeci, zgodnie z duchem epoki, tworzyli również dzieła zaangażowane w rzeczywistość, która ich otaczała. Utwory te miały za zadanie pomóc współcze [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:44 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 89.25, Głosów: 11, Autor: elkakida

Czy Kochanowski był optymistą, czy też pesymistą?

Kochanowski W swych pieśniach i fraszkach przede wszystkim ukazuje pragnienie spokojnego życia, bez burz, łez i mocnych wrażeń. Poeta pragnie żyć w harmonii i w zgodzie z na [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:39 , Wyświetleń: 1271 , Ocena: 51.1, Głosów: 20, Autor: elkakida

Jak postrzegano relacje między człowiekiem, a naturą w dobie renesansu?

Człowiek w dobie renesansu żył w zgodzie z naturą, kreował się jej prawami i dbał o nią, co przedstawiają fraszki Kochanowskiego, a w szczególności ,,Na Lipę``. Jan z C [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:40 , Wyświetleń: 1265 , Ocena: 77, Głosów: 11, Autor: elkakida

Portret ojca i córki, interpretując „Tren XII” Jana Kochanowskiego.

„Treny” Jana Kochanowskiego to niezwykły poemat cykliczny, poświęcony pamięci zmarłej trzydziestomiesięcznej córeczki poety, Urszulki. W skład cyklu wchodzi 19 [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:54 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 47.33, Głosów: 23, Autor: elkakida

Odwołania literackie w "Trenach" Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski jako prawdziwy człowiek renesansu, dobrze znający literaturę, w swoich dziełach odwoływał się często do tematów i wątków charakterystycznych dla innych t [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:34 , Wyświetleń: 1220 , Ocena: 59.18, Głosów: 16, Autor: elkakida

Sztuka renesansu

Renesans jako jeden z najważniejszych prądów ukształtował język artystyczny, który zadomowił się w kulturze europejskiej na kilka wieków. O ile jest prawdą, że renesans [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:35 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 74.65, Głosów: 30, Autor: elkakida

Rozważ słuszność stwierdzenia, że każda epoka pozostawia po sobie trwały ślad w umysłach potomnych. Napisz, jakie wartości istotne dla ludzi renesansu są ważne dla Ciebie i ludzi, którzy Cię otaczają. Uargumentuj swoje sądy.

Sztuka cały czas się rozwija, a codziennie tworzonych jest wiele dzieł. Powstają coraz to nowe nurty – każdy artysta pragnie być oryginalny i tworzyć na swój własny [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:07 , Wyświetleń: 1049 , Ocena: 57.31, Głosów: 15, Autor: elkakida

Rozważanie o władzy i władcach na podstawie literatury renesansowej i własnych przemyśleń.

Rozważania o władzy i władcach renesansu nie sposób prowadzić bez zdefiniowania samego pojęcia renesansu. Otóż terminem renesans określa się epokę w dziejach kultury eur [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:30 , Wyświetleń: 1185 , Ocena: 68.5, Głosów: 15, Autor: elkakida

Biografia Williama Szekspira

William Szekspir – urodził się w 1564 roku w miasteczku Stratford nad rzeką Avon, gdzie również spędził ostatnie lata swojego życia. Umarł w 1616 roku.Angielski [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:17 , Wyświetleń: 1313 , Ocena: 56.89, Głosów: 17, Autor: elkakida

Dla inteligenta wychowanego na Żeromskim naturalne było, że poświęca się coś dla czegoś. Czy taka postawa jest też oczywista dla Twojego pokolenia?

Moim zdaniem taka postawa jest w dzisiejszych czasach obecna, ale nie u wszystkich ludzi, bo nie każdy chce z czegokolwiek rezygnować nawet dla najszczytniejszych celów. Aby zap [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:20 , Wyświetleń: 1009 , Ocena: 146.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Wszystko o Renesansie w Polsce i Europie

Jest tu podene dużo informacji o renesansie w Polsce jak i w europie [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:22 , Wyświetleń: 1514 , Ocena: 61.18, Głosów: 16, Autor: elkakida

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Renesans

RenesansEpoka ta swe początki miała we Włoszech w XIV w. W innych krajach (na północy) zaczęła się pod koniec wieku XV. Jej kres to początek XVI stulecia we Włoszech [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:58 , Wyświetleń: 1105 , Ocena: 945, Głosów: 0, Autor: elkakida

Harmonia czy dysharmonia renesansu. (na podstawie twórczości J. Kochanowskiegi i M. S. Szarzyńskiego)

Renesans jako nurt w sztuce odwoływał się i czerpał motywy, style i poglądy z antku. Jak można się łatwo domyślić, harmonia jest niejako wpisana w charakter prądu oparte [...]

Dodano: 2009-03-18 11:08:03 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 1069, Głosów: 0, Autor: elkakida

Mikołaj Rej (4)

Praca nie jest może wspaniała, ale napewno pozwoli zaznajomić się choć trochę dorobkiem tego wspaniałego autora, jest to moja pierwsza praca jaką napisałem na pierwszym ro [...]

Dodano: 2009-03-21 22:46:37 , Wyświetleń: 1624 , Ocena: 66.67, Głosów: 20, Autor: elkakida

Człowiek Renesansu.

W okresie renesansu nastąpiło istotne przesunięcie w powszechnie uznawanym systemie wartości. Zaczęto dostrzegać jak również doceniać możliwości twórcze człowieka. Sku [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:20 , Wyświetleń: 1418 , Ocena: 65.69, Głosów: 15, Autor: elkakida

kultura renesansu

Mówiąc o kulturze renesansu i miejsce, jakie zajmuje w niej człowiek, na początku powinniśmy się zastanowić, co oznacza pojęcie kultura. W zastosowaniu pierwotnym słow [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:21 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 51.68, Głosów: 30, Autor: elkakida

renesans w Polsce

Wiek XVI przez wielu historyków nazwany został „złotym wiekiem”. Polska weszła w szóste stulecie swego istnienia jako kraj potężny, bogaty i rozsławiony wielko [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:21 , Wyświetleń: 1880 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Renesansowa koncepcja poety i poezji na podstawie metapoetyckich wątków w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego.

Przełom renesansowy, o którym mówić możemy mając na uwadze przemiany, jakie nastąpiły w literaturze europejskiej w XIV i XV wieku, przejawił się głównie w zdecydowanej [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:44 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 170.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?